BONY PODARUNKOWE

 1. Warunki ogólne.
  1. Bony podarunkowe są wydawane przez firmę BOGDANCA SP. Z O. O. zwaną dalej Wydawcą, prowadzącą witrynę sprzedażową pod adresem bogdanca.pl.
  2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika za pomocą witryny sprzedażowej bogdanca.pl.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
  4. Wartość Bonów dostępne są na witrynie sprzedażowej bogdanca.pl
  5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
  6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
  7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
  8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
  9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.
 2. Realizacja Bonu Podarunkowego
  1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne lub w sklepie stacjonarnym.
  2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
  3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy gotówką albo poprzez witrynę sprzedażową bogdanca.pl dostępnymi metodami płatności określonymi na witrynie.
  4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
  5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
  6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do      otrzymania bonu zastępczego.
  7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
 3. Reklamacje i zwroty
  1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie witryny sprzedażowej bogdanca.pl.
  2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie witryny sprzedażowej bogdanca.pl.
  3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w

Powyższy regulamin jest autorstwa BOGDANCA SP. Z O. O.. Wszelkie jego kopiowanie czy używanie bez zgody autora będzie traktowane jako naruszenie przepisów o prawie autorskim.